مقالات فلزیاب نقطه زن

فلزیاب ویا گلد

فلزیاب ویا گلد این دستگاه با استفاده از فیلترهای مختلف، عمق و نوع فلز را تشخیص می‌دهد. فلزیاب ویا گلد…