ردیاب و شعاع زن

فلزیاب تامیکس80

فلزیاب تامیکس80 فلزیاب تامیکس80یک ردیاب 5انتنه تکدسته وقدرتمند میباشد. این سری از ردیاب ها دارای 5انتن برای ارسال و دریافت…